Yrkesstolthet är ett viktigt uttryck när vi skapa professionella brukarupplevelser. Easy Lasers gränssnitt är ett bra exempel.

  • Våra roll
  • Designstrategi
  • Interaktionsdesign
  • Period
  • 2015-2016

  • Priser
  • IF Design Awards 2017

Easy Laser XT11 evolverade branchstandarden inom industriella mätinstrument från att vara nätta apparater till robusta högprecisionsverktyg som klarar av sin tänkta miljö.

XT11:an och dess GUI är designade för att vara högpresterande i sin faktiska kontext genom tydlighet, hög kontrast och obehindrad hantering i smutsig miljö – utan att kompromissa på sin etablerade exakthet.

”De intryck vi har fått är att man är mycket imponerad av det grafiska uttrycket och hur lätt Easy Laser XT är att förstå”

 

 

 

 

 

Ikonografi skall vara intuitiv & ha en grafisk kvalitet som stärker varumärket.

 

 

 

 

 

Utformning av gränssnittet är anpassat efter flera plattformar.